top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Nidaros fikk medhold - avviser innblanding av DISU-medlem

Oppdatert: 8. nov. 2023

Nidaros fikk medhold i sin innrapportering av William Magnusson og svensken fikk servert en 4 kampers karantene av Disiplinærutvalget. Samtidig avviser trønderne at klubbens eget DISU-medlem har vært pådriver i forkant av innrapporteringen

Foto: H4Y / OCN


Det var på fredag at Nidaros tok den beslutningen om å innrapportere William Magnusson etter taklingen på Anders Jonassen. Nidaros-spilleren ble liggende på isen men var ved godt mot etter kampen, senere på kvelden ble tilstanden verre slik at Jonassen havnet på sykehus fredag kveld for å sjekke om han hadde fått blødning på hjernen. Heldigvis viste det seg at det ikke var tilfelle og Jonassen jobber for å kunne komme tilbake til isen igjen.


Disiplinærutvalget valgte å idømme Magnusson 4 kamper etter at Nidaros valgte å innrapportere den svenske storscoreren for hendelsen. DISU skriver følgende i sin begrunnelse:


"Spillet er i Nidaros sin sone der Nidaros spiller nr. 7 er på vei ut av sonen med pucken. Nidaros spiller nr. 7 mister litt kontroll på pucken og har fokus på den ved blålinjen. Narvik-spiller nr. 71 kommer fra siden og velger å takle han med en oppadgående bevegelse som treffer motspiller i hodet. Magnusson, som taklende spiller, må bære det fulle ansvaret i denne situasjonen. Taklinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey."


(Video av hendelsen og video fra Spiideo-systemet som er sendt til DISU er i bunnen av saken)


Spekulasjoner rundt eget DISU-medlem

I ettertid av innrapporteringen har Hockey4You blitt gjort kjent med at det har vært spekulasjoner rundt Anders Jonassens far, Steinar Jonassen som har tunge verv i Nidaros gjennom å være et styremedlem og sportssjef for Nidaros bredde samtidig som han er medlem av DISU. Dette har gått ut på at Jonassen skal angivelig ha vært en pådriver for at Nidaros skulle innrapportere Magnusson.Bakgrunnen for de spekulasjonene har vært at Nidaros som klubb har tatt sterk avstand fra gjennom sportssjef Martin Jansson i mars og senest etter den mye omtalte kampen at klubbene ikke skulle innrapportere hverandre men at det er dommerne som skal gjøre dette. Derfor var overraskelsen særlig stor for Narvik sin del da innrapporteringen var et faktum etter at klubben hadde snudd i saken.


Den som har signert rapporten er nestleder i styret og ansvar for sport, Roger Harli. Han benekter spekulasjonene rundt det med at Steinar Jonassen har vært en pådriver for at klubben skulle innrapportere hendelsen.


- Det er jeg som har signert den fordi det er jeg som har skrevet den. Det er klubben sin beslutning og i kraft av å være nestleder i styret med ansvar for sport så ligger det her naturlig til mitt område. På torsdagen var jeg ikke i Leangen i det hele tatt men på jobbreise og satt og så på matchen på telefonen min under en middag, forteller Roger Harli.


Han fortsetter:


- Jeg fikk jo med meg hva som hadde skjedd og etter matchen så snakker jeg med Martin (Jansson sportssjef) som jeg alltid gjør etter matchene og vi var enige om at det var en stygg takling og jeg tenkte at dette hadde jeg lyst til å få vurdert av DISU.


Samtidig forteller han at han snakker med Steinar Jonassen senere på kvelden.


- Det er ingen hemmelighet det men det er fordi han er pårørende til Anders (Jonassen) og vi har som en rutine at når vi har skadede spillere så sjekker vi også at dem får den oppfølgingen de skal ha. Han havna på sykehuset der hvor legene var bekymret for om han hadde blødninger i hodet. Alle skjønner jo det at Steinar som pårørende er bekymret for sønnen sin og også synes at denne taklingen var utenfor men det rokker ikke på min vurdering og min beslutning at dette her vil vi få kikka på.


Samtidig mener Harli at om DISU hadde valgt å ikke suspendere Magnusson så hadde han vært uenig og har vært uenig tidligere med dem i forhold til andre saker men er fornøyd med at DISU har valgt å sanksjonere mot denne taklingen da det etter hans syn ikke hører hjemme i ishockeyen.


- Jeg har to momenter når jeg vurderer den taklingen der. Det første er at jeg mener det er en takling mot hodet og det skal man ikke ha. Jeg synes det virker ganske tydelig at Magnusson går nedenfra og opp i det han treffer Anders for han er ganske stor så man må ha en ganske markant bevegelse for å treffe hodet.


- Det andre er at det er en takling som ikke har noe type nærkampspill som har til hensikt til å vinne noen puck, pucken er ikke i nærheten. Nærkampspill er en teknisk ferdighet i ishockey og den inngripen der har ingen funksjon i forhold til det, sier han til Hockey4You.


Kritikk for tidligere standpunkt om innrapportering

Samtidig har kritikken fra Narvik vært rettet mot at Nidaros har tatt et standpunkt tidligere om at klubbene seg mellom ikke skal rapportere hverandre, senest etter kampen hvor hendelsen fant sted uttalte klubbens sportssjef dette. Nestleder Roger Harli har et annet syn på saken.


- Klubben tar utgangspunktet i de sakene vi står ovenfor og så lenge vi er en del av norsk ishockey hvor vi har vedtatt at vi har den ordningen med innrapporteringsmulighet til DISU, og vi har ikke tatt noen aktivt standpunkt at vi ønsker å få endret på det. Den ordningen finnes og da valgte vi å benytte oss av den, sier nestlederen.


- Men mener du at det Martin Jansson sa i mars er feil?


- Nei, ikke i forbindelse med den saken der. Da tar vi i utganspunktet i den saken og vi mente at den ikke var et grunnlag for innrapportering.


- Men da blir det store diskusjoner hver gang en klubb innrapporterer en annen klubb da?


- Ja, men man framfører jo argumenter for sin sak hver gang men så synes jeg vi ikke burde være så mye ute i media før sakene er avgjort. Jeg synes det er viktigere å diskutere utfallet av hver enkelt sak for jeg ønsker hockeyens beste og at vi reduserer skadepotensialet i sporten vår. Jeg synes det er drøyt å bruke ord som hykleri men samtidig er det et utrykk for følelser.


Steinar Jonassen er medlem i DISU i Norges Ishockeyforbund og meldte seg naturligvis inhabil i saken med sin egen sønn. Samtidig avviser Harli at Jonassen har ytret noen ønsker ovenfor klubben at man skulle innrapportere saken der hvor han selv er medlem.


- Nei. Steinar synes også dette var en takling som var utenfor regelverket og det tenker jeg at det må han få lov til å ha like mye meninger som alle andre, så er DISU såpass profesjonelt at når saken behandles så er ikke han en del av den behandlingen. Steinar er en jeg snakker med stort sett hver dag i forhold til at vi jobber for trøndersk ishockey så det er veldig rart hvis jeg ikke hadde snakka med han, avslutter Harli.


Vanskelig situasjon for dommeren

Annulleringen av scoringen til Narvik med påfølgende 2 minutter utvisning til Magnusson i kampen ble på mange måter en vanskelig situasjon for dommerteamet også. Noe av kritikken som ble nevnt fra Narviks trener Fredik Glader var at dommeren ikke hadde mulighet til å annullere scoringen når det blir dømt liten straff, kun stor straff på 5 minutter.


Bakgrunnen for at dommerteamet dømte to minutter i situasjonen er at tre av dommerne ikke så situasjonen og den ene linjedommeren så ikke kontakten Magnusson hadde på Jonassen. Dette fremkommer i forklaringen til kampens hoveddommer til DISU:

"Det er en spillevending på blueline hos Nidaros, som fører til at blikket til begge hoveddommerne ikke er på aktuell situasjon i det taklingen inntreffer. Linjedommer står plassert like ved situasjonen og rapporterer til hoveddommer ved første stopp i spillet. Linjedommer rapporterer at det bør idømmes en liten straff for interference på Narvik sin spiller. På grunn av linjedommerens vinkel, ser han ikke treffpunktet og derfor bedømmes det til en liten straff", skriver det som er ført i pennen av kampens hoveddommer Jørgen Myhr Refseth til DISU.


Dommersjef Geir Thomas Olsen har fått med seg hendelsene rundt den aktuelle kampen. Han mener både dommerne og Narvik har rett i den aktuelle situasjonen.


- Det spørs hvordan du leser regelboka faktisk. Jeg er kjent med casen og du kan lese regelboka slik som Narvik leser den men det står også at du kan ikke score et mål når du har en avventende utvisning slik at regelboka sier begge deler. Alle fire dommerne kan dømme utvisning men linjedommeren må vente til det er stopp i spillet. Per definisjon er det en avventende utvisningssituasjon, sier dommersjefen.


Han forteller videre:


- Regelboka sier sånn som Narvik sier at hvis mål og en liten straff til laget som scorer så skal målet stå men samtidig står det også det motsatte og det blir en tolkningssak. Det står også "what's good for the game" som på godt norsk er sunn fornuft så jeg synes utfallet av det endte godt. Med det så mener jeg at du skal ikke gjøre et mål og en straffbar handling samtidig, det gode i idretten vant der og så kan man diskutere det juridiske i ettertid. Det er en vanskelig case når det står begge deler, sier han.


Samtidig har det også blitt reist spørsmål om dommeren har mulighet til å innrapportere allikevel når kampen er over, det mener dommersjefen at regelverket forhindrer dommeren til å gjøre.


- I 1. divisjon i den casen her hvor det er dømt 2 minutter så kan ikke dommeren se på video i etterkant, endre straffen og melde inn etterpå. Hvis dommeren hadde gitt 5+20 min i kampen så skal dem etter kampen vurdere om de skal skrive en rapport eller ikke. Er det tilgjengelig video da så får dem lov til å se på den men da må det dømmes 5+20 i kampen.


Her er video av hendelsen fra TV-kameraet:

Video: TV2/Direktesport


Her er Spiideovideoen som ble fremlagt i DISU:
Comments


bottom of page