top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

MS-anke forkastet - skarp kritikk fra ankeutvalget. Comet og Ski rykker opp

Ankeutvalget har behandlet anken til Manglerud i raskt tempo og kom i dag fram til at de gir Norges Ishockeyforbund medhold i saken og retter skarp kritikk mot Manglerud. Det betyr at Manglerud mister lisensen samt at Comet og Ski Ishockey rykker opp

Foto: Jon Anders Johansen


Manglerud-anken har blitt behandlet i et rekordraskt tempo i Ankeutvalget og kom fram i dag fram til at den ikke kunne føre fram. Det betyr at Manglerud Star har mistet lisensen og kan kun melde seg på i 2. divisjon.


"NIHF viser til klubblisensreglementet §9 «Kriterier for lisens» der klubben bryter med flere av disse punktene:


  • Klubbens årsregnskap for 2022 viser et underskudd på 2,5 millioner og reduksjon av egenkapitalen til minus 2,3 millioner.

  • Revisors beretning for 2022 uttrykker bekymring om vesentlig usikkerhet om fortsatt drift.

  • Rapportering pr 31. mars 2023 viser et underskudd på 440.000 som ytterligere forverrer situasjonen.

  • Klubben har en særdeles utfordrende likviditet.

  • Klubben har høy gjeld i forhold til klubbens omsetning."

Dette skrev Norges Ishockeyforbund i en pressemelding under Hockey-VM den 14. mai etter å ha fulgt klubblisensutvalget sin innstilling.


Rett etter at Manglerud mistet lisensen varslet de at de ønsket å se på ankemulighetene. - Jeg synes jo at det er synd for all del, så får vi ta det innover oss litegrann og se hvordan vi skal forholde oss til det. Vi har en ankemulighet og vi kommer nok til å bruke den men vi må sette oss ned i styret og diskutere litt, så får vi se hvordan vi skal få forbundet til å endre den oppfatningen på det vi tror på, sier og mener, sa styreleder Ove Sundelius til Hockey4You etter forbundets avgjørelse var et faktum.


Den 26. mai leverte Manglerud anken til Norges Ishockeyforbund og hadde stor tro på at anken kunne gå gjennom med et positivt fortegn for klubben.


- Vi mener jo at det vi kommer med nå er en vesentlig endring fra det forbundet tok stilling til og jeg håper at det er godt nok til at ankeutvalget sier det samme som oss, at dette har vi tro på, sa Sundelius da anken ble levert.


I dag kom altså avgjørelsen fra Ankeutvalget om at anken ikke kunne føre fram. Tvert i mot skal det etter Hockey4You erfarer ankeutvalget ha rettet skarp kritikk mot Manglerud i forhold til lisensen på en slik måte at offentliggjøring av dokumentet har blitt holdt tilbake av Norges Ishockeyforbund.


Blant annet skal den angivelige kritikken rettet mot Manglerud at om de hadde fått lisens for neste sesong hadde det stridd mot formålsparagrafen til Klubblisensreglementet.


I Klubblisensreglementet § 2 står det oppført følgende:

"Hovedformålet med klubblisensordningen er å bidra til forsvarlig økonomistyring i klubbene. Dette for å bidra til positivt omdømme av ishockeysporten generelt i samfunnet og for øvrig sikre barne- og ungdomsvirksomhetens økonomi"


Både Norges Ishockeyforbund og ankeutvalget har i dag bekreftet ovenfor Hockey4You at Manglerud har mistet lisensen men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere eller ønsker å offentliggjøre ankeutvalgets grunnlag, enn så lenge.


Alt i alt betyr det at Halden-laget Comet tar Mangleruds plass i Eliteserien og Ski Ishockey tar Comets sin plass i 1. divisjon om de får innvilget lisens. Comet har allerede fått innvilget lisens for 23/24-sesongen.


Når det kommer til 2. divisjon er det foreløpig påmeldt 8 lag om ikke Manglerud også melder seg på for spill og blir det 9. laget. Kristiansand, Moss Ishockey, Comet 2, Tønsberg, Furuset 2, Kongsvinger, Tromsø og Skien er alle foreløpig påmeldt etter at Narvik 2 ikke valgte å melde på lag denne sesongen.

Comments


bottom of page