top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Manglerud mister lisensen - Comet og Ski vil få tilbud om opprykk

Det ble klart etter et styremøte i Riga i dag, der hvor landslaget for tiden spiller VM. Det betyr at Comet og Ski vil få muligheten for opprykk, om forbundets vedtak blir stående

Foto: Jon Anders Johansen


Manglerud Star mister lisensen i Eliteserien, det besluttet Norges Ishockeyforbund på et styremøte i dag. Forbundsstyret har fulgt klubblisensutvalgets innstilling om å ikke gi Oslo-klubben lisens for neste sesong.


"NIHF viser til klubblisensreglementet §9 «Kriterier for lisens» der klubben bryter med flere av disse punktene:

  • Klubbens årsregnskap for 2022 viser et underskudd på 2,5 millioner og reduksjon av egenkapitalen til minus 2,3 millioner.

  • Revisors beretning for 2022 uttrykker bekymring om vesentlig usikkerhet om fortsatt drift.

  • Rapportering pr 31. mars 2023 viser et underskudd på 440.000 som ytterligere forverrer situasjonen.

  • Klubben har en særdeles utfordrende likviditet.

  • Klubben har høy gjeld i forhold til klubbens omsetning.

NIHF har vurdert at det er altfor stor usikkerhet når det gjelder mulighet for deltakelse i Eliteserien, og konkluderer med at klubben ikke tildeles lisens for sesongen 2023/24.

Neste rangerte lag i henholdsvis 1. og 2. divisjon (etter kvalifiseringene våren 2023), får tilbud om plass i divisjonene over forutsatt at Forbundsstyrets vedtak blir stående. Dette gjelder henholdsvis Comet Halden og Ski ishockey", dette skriver Norges Ishockeyforbund i en pressemelding sendt ut rett før kl. 18.00 i kveld.


- Nei, det er jo selvfølgelig synd samtidig så er det en nødvendig beslutning Forbundsstyret i dag har kommet til etter anbefaling fra Klubblisensutvalget, sier ishockeypresident Tage Pettersen på telefon fra Riga i Latvia.


Manglerud Star har fortsatt muligheter til å anke avgjørelsen innen 14 dager til ankeutvalget i Norges Ishockeyforbund.


- Den kommer de sikkert til å benytte seg av. Det er derfor man har ankemuligheter slik at de skal få lov til å benytte seg av det, sier han.


- Dere har hatt en dialog med klubben underveis her? Avgjørelsen kommer kanskje ikke som et sjokk?


- Klubblisensutvalget har jo en dialog med alle klubbene i forhold til rapportering og oppfølging så det har vært dialog underveis. Jeg tror helt sikkert det kommer som et sjokk samtidig som de får tenkt seg om så skjønner de nok hvorfor, så får de sette seg ned og se om de har et grunnlag for å levere en anke.


Hvis vedtaket blir stående så blir det også noen endringer i seriesystemet nedover. Det får følger som at Comet vil få tilbud om den ledige plassen i Eliteserien etter som de er det best seedede laget som ikke rykket opp i kvaliken. I tillegg vil Ski Ishockey få muligheten til å spille i 1. divisjon siden de også er det best seedede laget som ikke rykket opp til 1. divisjon.


"Jeg blir ikke overrasket om de takker ja"

Selv om prosessen rundt lisensene har tatt tid, mener presidenten at det er opp til de nevnte klubbene til å ta stilling til om de fortsatt vil takke ja til forespørselen fra Norges Ishockeyforbund.


- Det er fortsatt tid til å planlegge men det er helt riktig at det er Comet og Ski som får tilbud hvis avgjørelsen blir stående om å rykke opp til henholdsvis Eliteserien og 1. divisjon. Det får de klubbene selv ta stilling til om det er et tilbud de ønsker å ta ja til men begge har jo spilt kvalifisering i et håp om å rykke opp. Jeg blitt ikke overrasket om de takker ja, sier Tage Pettersen til Hockey4You.


- Har dere vært i noen dialog med disse klubbene rundt dette?


- Nei, de har vi ikkesnakket med. De får vel en beskjed fra administrasjonen i morgen men de skjønner jo selv som en konsekvens, jeg tror de har ventet i spenning, avslutter han.


De øvrige klubbene i Eliteserien og 1. divisjon har fått lisens. Det bekrefter Norges Ishockeyforbund ovenfor Hockey4You.


Alle foto: Jon Anders Johansen


Saken oppdateres!

コメント


bottom of page