top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Manglerud Star bekrefter - leverer anke om lisens-saken i dag

Styreleder Ove Sundelius bekrefter at klubben leverer anken i dag som er innen fristen i håp om å få omgjort vedtaket om at de ikke får lisens neste sesong

Foto: Lisbeth Halvorsen


Det var den 14. mai at Forbundsstyret etter innstilling fra klubblisensutvalget ikke valgte å tildele Manglerud Star lisens for neste sesong. NIHF har vurdert at det er altfor stor usikkerhet når det gjelder mulighet for deltakelse i Eliteserien, og konkluderer med at klubben ikke tildeles lisens for sesongen 2023/24, skrev forbundet i pressemeldingen.


Et av punktene som Forbundsstyret påpekte var at klubben hadde høy gjeld i forhold til omsetning og var bekymret for at klubben skulle kunne klare å betjene gjelden sin. Nå mener styreleder Ove Sundelius i interimstyret i Manglerud at forutsetningen har endret seg etter forbundets vedtak og at de har klart å redusere gjelden vesentlig. Han bekrefter at klubben i dag leverer en anke til Norges Ishockeyforbund og ankeutvalget om å få omgjort vedtaket.


- Vi mener jo at det vi kommer med nå er en vesentlig endring fra det forbundet tok stilling til og jeg håper at det er godt nok til at ankeutvalget sier det samme som oss, at dette har vi tro på, sier Sundelius.


For de har lagt opp et løp ved at de skal kunne være under forbundets 3-årige handlingsplan og vil nå forsøke overbevise de syv personene i ankeutvalget om at de skal klare å kunne betjene den gjelden de har opparbeidet seg.


- Ja, det er fortsatt en treårs-plan som vi har gitt til forbundet, det gjorde vi fra begynnelsen av. Og vi er fortsatt innenfor den men nå er beløpet som vi skal betjene vesentlig mindre enn det var da, sier han uten å konkretisere et eksakt beløp.


- Regner med at dere har to tanker samtidig i forhold til utfallet her, har dere en plan B om det ikke går gjennom?

- Joda, vi har for så vidt gjort det men vi holder den plan B fortsatt litt for oss sjøl egentlig, sier styrelederen.


Og de har snudd alle steiner de kunne finne og man bekrefter samtaler både med Grüner og Vålerenga om mulig samarbeid. Det mulige samarbeidet med Grüner ble tidlig avblåst, samtidig har man i ettertid prøvd å få til en avtale med Vålerenga.Sundelius ønsker ikke å utdype detaljer fra samtalene men etter det Hockey4You har fått opplyst gikk det tenkte samarbeidet ut på at Manglerud skulle ivareta og gi Vålerengas juniorer muligheten for spill om de ikke fikk plass i A-stallen på Jordal. Etter det Hockey4You erfarer skulle Vålerenga angivelig bidra med et pengebeløp eller at Manglerud kunne få spille sine "hjemmekamper" mot Vålerenga på Jordal og få alle inntektene. Samarbeidet ble ikke noe av etter at styret i Vålerenga Ishockey Elite angivelig sa nei til forslaget.


Senere endte det med at Vålerenga gikk inn i et samarbeid med nettopp Grüner, som ble presentert i dag på klubbenes hjemmesider.


Ankeutvalget forberedt på å ta i mot anken fra Manglerud

Selv om ankeutvalget ikke har fått saken på sitt bord ennå, er de forberedt til å ta i mot og starte med anken neste uke. De syv medlemmene i utvalget er valgt inn på Forbundstinget og leder er Johan Peter Hougen. Han bekrefter at de vil bruke den tiden de trenger for en så alvorlig sak.


- Vi kommer til å be partene om deres syn på saken der hvor vi kommer til legge opp slik man gjør i en rettssak egentlig. Når alt kommer på bordet så sendes papirene ut til medlemmene og i teorien kan det ta 4 x 14 dager for at forbundet og klubben skal gi sitt syn. Det gjør det som regel ikke for forbundet svarer raskt når de får det, det er ingen trenering fra deres side for de vil jo ha dette fort avgjort de også, sier Hougen til Hockey4You.


Men tid vil det fortsatt ta og han regner med at det går fort 2-3 uker før en endelig avgjørelse ligger på bordet og da er man i slutten av juni. Han forstår at folk kan bli frustrerte over at behandlingen tar såpass lang tid.


- Ja, klart det er et problem det men det får jeg egentlig ikke gjort så mye med. Jeg mener det er viktigere at vi har en samvittighetsfull og god behandling enn at det skjer fort. Jeg tror det er viktigere for Ski, Comet og MS at vi gjør dette her på en ordentlig måte, sier han.


Skal se på saken med nye øyer

Og det er ikke ofte en klubb mister lisensen med de konsekvenser det medfører og lederen betegner saken som en av de større og mest alvorlige de eventuelt vil få på sitt bord.


- Dette er for meg en sak vi helst ikke vil ha for det er jo være og ikke være. Så har det noe med norsk hockeys renommé å gjøre også på en måte. At hvis om klubbene bruker penger som fulle sjømenn så skal det reageres ordentlig på så jeg synes dette er en viktig og prinsipiell sak, sier ankeutvalgsleder Johan Petter Hougen.


Han understreker samtidig at han ikke har sett saken ennå og har ingen formening om Manglerud burde få eller ikke få lisens den kommende sesongen. Men han er opptatt av å belyse at ankeutvalget i Norges Ishockeyforbund er en helt uavhengig enhet som er valgt inn av klubbene på Forbundstinget som er annethvert år.

- Vi må være uavhengige for det kan ikke ankes eller gåes videre på. Man kan ta det videre til rettsapparatet slik Narvik gjorde men de tapte der også for det viste seg at vi er ganske gode når det kommer til denne jussen. Og siden vi har den endelig avgjørelsen i slike saker så må vi også ha en avstand til forbundet, vi skriver ikke avgjørelsene våre en gang med forbundets logo, sier Hougen.


Han fortsetter:


- Jeg føler at jeg er uavhengig også og har ikke noen bindinger til noen som helst. Vi er også beinharde på habilitetsting, for føler vi at man kan stille et spørsmålstegn rundt det så går det utover hele utvalget og ikke det enkelte medlemmet.


- Så dere kan love alle klubber som kommer inn til ankeutvalget at dere ser på dette med helt nye øyer og at man ikke er forutinntatt i det hele tatt?


- Ja, uansett om det er sport eller administrative beslutninger så gjør vi det. Vi har også skjerpet straffer i noen tilfeller så folk veit at det er ikke bare til å anke for man skal ha en god grunn, bekrefter han.


Sparta anket ikke poengtrekk-straffen fra Norge Ishockeyforbund

Sparta Sarpsborg fikk også poengstraff ved at de blir trukket 3 poeng før neste sesong som følge av at de har brutt delmålene i handlingsplanen de er underlagt av Norges Ishockeyforbund. Det er andre året på rad sarpingene brøt delmålene i handlingsplanen som de har fått utvidet fra å gjelde i fire år i stedet for den opprinnelige 3-års planen forbundet opererer med. Forrige gang fikk de bøter men denne gangen ble straffen enda tøffere fra forbundet, noe klubben reagerte sterkt på.


- Vi mener mange punkter i regelverket er basert på skjønn. Det er ikke skrevet i stein hva konsekvensene blir, og det er dette vi ønsker å få klarhet i og få en begrunnelse på, sa daglig leder Henning Svendsen til lokalavisa Sarpsborg Arbeiderblad når poengtrekket ble kjent.


De hadde søkt juridisk hjelp og bekreftet ovenfor avisen at de skulle anke saken inn for ankeutvalget.


- Vi får juridisk hjelp på dette nå. Det er flere ting vi skal ta tak i, og vi kommer nok ikke til å sende inn anken før neste uke, sa Svendsen til sa.no den 26. april.


Ankeutvalget bekrefter ovenfor Hockey4You at de aldri mottok noen anke fra sarpingene.


- Det stemmer, vi har ikke mottatt noen anke fra Sparta og den ankefristen har nå gått ut så da er det så vidt meg bekjent for sent å gjøre noe med den saken nå, sier Johan Peter Hougen.


Sparta blir da med å starte med minus 3 poeng neste sesong og skal etter planen være ute av handlingsplanen 31.12.2024.


Foto: Jon Anders Johansen & Lisbeth Halvorsen

Comments


bottom of page