top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Jordal Ungdomshall rehabiliteres for 37 millioner

Oslo kommune har besluttet å rehabilitere Jordal Ungdomshall og arbeidet er allerede godt i gang

Foto: H4Y / OCN


Jordal Ungdomshall ble bygd i 1988 i forbindelse med at man skulle etablere en treningshall, kontorer og flere garderober til ishockey-VM i B-pulja som skulle arrangeres i Norge fra mars til midten av april i 1989. Norges Ishockeyforbund arrangerte VM i Oslo der hvor de fleste kampene ble spilt i Jordal Amfi men det ble også spilt kamper i Lørenskog Ishall og daværende Kristins Hall på Lillehammer. Det norske landslaget spilte kamper både i Oslo og Lillehammer med det som ble oppfattet som en publikumssuksess. Over 30 år senere har Oslo kommune nå valgt å rehabilitere og oppgradere hallen med en kostnadsramme med inntil kr 37 millioner kroner. I følge tildelingsbrev for 2021 er et av tiltakene til Bymiljøetaten å "heve standarden på anleggsmassen" og kommunen konkurranseutsatte oppgraderingen i juli 2021 med en antatt kostnadsoverslag på kr 32 mill.


Det har lenge vært kjent at iskvaliteten i hallen har vært dårlig som følge av at kjølerørene er omfattet av setningsskader. I kommunens beskrivelse står det følgende: "Dagens isflate har dårlig iskvalitet grunnet store setningsskader over hele banedekket, som igjen er meget vanskelig å drifte i det daglige. Ventilasjonsanleggene er underdimensjonert og har nådd sin levetid. Det elektriske anlegget er utdatert og må oppgraderes til 400V. Formålet med rehabiliteringen er å gjenopprette god kvalitet på byggets tekniske anlegg og isflate." Følgende skal gjøres i Jordal Ungdomshall denne sommeren:

  • Utskiftning og oppgradering av banedekket inklusive kjølerør og undervarme mv, inkluderer utskifting av masser/dekkeoppbygging under eksisterende dekke

  • Utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg med SD-anlegg og koble dette inn på eksisterende system til Nye Jordal Amfi slik at dette fungerer som ett system

  • Full utskiftning av 230V elektrisk anlegg til 400V

  • Utskiftning og oppgradering av belysning over isflate til LED-lys

  • Automatisk port i vant, smeltegrop og parkering for ismaskin

  • Brannteknisk oppgradering og nytt sentralisert nødlysanlegg

Arbeidet ble påbegynt i starten av april 2022 og er forventet å bli ferdig og overlevert i begynnelsen av november 2022.

Comments


bottom of page