top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Anken til Hasle-Løren tatt delvis til følge, Nidaros seriemester

Ankeutvalget har i dag gitt sin innstilling og landet på at Hasle-Løren handlet i god tro i overgangssaken i to av de fire kampene de ble straffet for. Det betyr at de får beholde poengene mot Narvik som gjør at Nidaros er seriemester i 1. divisjon

Foto: H4Y / OCN


Det var etter at Hasle-Løren skulle melde overgang for Laurynas Lubys fra Lørenskog at uregelmessighetene skal ha oppstått i forkant av bortekampen mot Gjøvik den 7. januar. Som følge av at klubben meldte inn feil transfer mottok Hasle-Løren et vedtak om at resultatene i kampene mot Gjøvik (tap 1-4) ble satt til 0-6, Narvik (seier 4-3) satt til 0-6, Bergen (tap 1-10) satt til 0-10 og Bergen (tap 3-6) satt til 0-6. I tillegg skulle klubben motta en bot på kr 1500,- pr. kamp som tilsvarte totalt kr 6000,-.


I dag har Ankeutvalget i Norges Ishockeyforbund gitt Hasle-Løren delvis medhold i saken etter at de leverte anken fredag forrige uke. Der gir de medhold i anken til Hasle-Løren i de to første kampene men ikke medhold i begge kampene borte mot Bergen. Det betyr i praksis at de beholder seieren mot Narvik.


Lubys hadde et Limited ITC transfer som er noe annerledes enn det som heter Unlimited ITC og har en litt annen praksis for hvordan man skal melde inn til NIHF.

Norges Ishockeyforbund har henvist klubben til forbundets hjemmesider hockey.no for informasjon rundt Limited ITC og denne informasjonen er ikke oppgitt i overgangsreglementet hvordan man rent praktisk skal gjøre det.

Fra Hasle-Løren sin side har de hevdet at de handlet i god tro når de la inn overgangen elektronisk i systemet og ikke sendt mail som er unntaket fra regelen.


Ankeutvalget har sagt seg enig i Hasle-Lørens anførsler om at de handlet i god tro når de la inn overgangen elektronisk og bemerker følgende:


" Det er klubbens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende reglement. Det ligger i dette at de også er er ansvarlig for å bruke spillere som ikke er spillerberettiget. Hva gjelder de to første kampene etter overgangen, mot Gjøvik 7. januar og Narvik 21. januar mener Ankeutvalget at H/L var i god tro ettersom spilleren stod oppført som H/L spiller i TurneringsAdmin. At dette er en feil, og at det på grunn av at det er et system som brukes i flere idretter kan ikke lastes H/L. Klubbene må kunne ha tiltro til at de elektroniske hjelpemidlene som skal brukes er etterrettelige."Derimot mener Ankeutvalget at Hasle-Løren hadde en aktivitetsplikt når de fikk en liste av forbundet den 27. januar og keeper Lubys fortsatt var oppført hos Lørenskog.


"Etter NIHF sendte ut listen over utenlandske spillere 27. januar og spilleren sto oppført som spillerberettiget i Lørenskog oppfatter Ankeutvalget at situasjonen er endret og at H/L har en betydelig aktivitetsplikt. Det er ikke tilstrekkelig å sende en e-post til forbundet. H/L burde ha undersøkt nøyere og unnlatt å bruke spilleren inntil de fikk vite at han var spillerberettiget. Ankeutvalget mener derfor at H/L ikke lenger var i god tro etter 27. januar og at de da benyttet en spiller de forsto eller måtte forstå at ikke var spillerberettiget.", skriver Ankeutvalget i sitt svar til partene.


Styreleder Magnus Færøy er naturligvis fornøyd med at anken delvis ble tatt til følge og at de fikk beholde seieren mot Narvik.


- Ja, jeg synes jo det er bra da. Vi følte oss jo litt hjelpeløse der når vi kan lese reglene og fortsatt ikke blir veiledet tilstrekkelig så mener vi at at vi forventer mer av forbundet og at dem har et ansvar her dem også. Og det er bra at Ankeutvalget også ser fra klubbens perspektiv også, sier Færøy.


- Mange som gir dere cred for at dere anker selv om det ikke betyr noen ting for dere resultatmessig, hva tenker du rundt det?


- Det er rett og slett fordi vi mener at mer vi så på det så mente vi at det ikke var riktig. Og rett skal på en måte være rett uansett hva vi har å vinne på det. Vi ble på en måte beskyldt fra forbundet at vi ikke er seriøse og ikke setter oss inn i reglene - det er litt provoserende når dem har regler som ikke er riktige. Man føler seg liten som en klubb hvor du har et forbund som er svært som driver med fulltid med mange ansatte så følte vi oss litt overkjørt og litt urettferdig behandlet, forteller Magnus Færøy til Hockey4You i kveld.

Comments


bottom of page