top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Manglerud skuffet over vedtaket - klar for å anke avgjørelsen

Styreleder Ove Sundelius er skuffet over vedtaket til Norges Ishockeyforbund om at de ikke tror Manglerud skal kunne klare å komme over de økonomiske utfordringene klubben har, nå vil de trolig anke vedtaket inn for Ankeutvalget

Foto: Lisbeth Halvorsen


Norges Ishockeyforbund ved Forbundsstyret gikk søndag kveld ut i en pressemelding om at Manglerud Star ikke får lisens i Eliteserien for neste sesong.


"NIHF har vurdert at det er altfor stor usikkerhet når det gjelder mulighet for deltakelse i Eliteserien, og konkluderer med at klubben ikke tildeles lisens for sesongen 2023/24", het det i pressemeldingen fra Norges Ishockeyforbund.


De viste til flere punkter som ble brutt for kriteriene for lisens:


  • Klubbens årsregnskap for 2022 viser et underskudd på 2,5 millioner og reduksjon av egenkapitalen til minus 2,3 millioner.

  • Revisors beretning for 2022 uttrykker bekymring om vesentlig usikkerhet om fortsatt drift.

  • Rapportering pr 31. mars 2023 viser et underskudd på 440.000 som ytterligere forverrer situasjonen.

  • Klubben har en særdeles utfordrende likviditet.

  • Klubben har høy gjeld i forhold til klubbens omsetning.

Nå skal styreleder Ove Sundelius sette seg sammen med interimstyret i klubben for å forberede seg for en anke over avgjørelsen.


- Jeg synes jo at det er synd for all del, så får vi ta det innover oss litegrann og se hvordan vi skal forholde oss til det. Vi har en ankemulighet og vi kommer nok til å bruke den men vi må sette oss ned i styret og diskutere litt, så får vi se hvordan vi skal få forbundet til å endre den oppfatningen på det vi tror på, sier og mener, sier styreleder Ove Sundelius til Hockey4You.


- Ja, for det er den overbevisningen det går på? Hva slags tro forbundet har på dere?


- Ja, og jeg må si at jeg er jo ikke enig i den beslutningen de har tatt. Kanskje vi ikke har vært presise nok og flinke nok til å fortelle hva vi har gjort og hvordan vi ser på framtida. Og kanskje forbundet er litt kravstore og ikke veit helt hva Manglerud Star har gjort de siste åra, selv om de har fått talla sine så har vi overlevd i alle år på små budsjetter. Det er først i de siste åra hvor det er noen som ikke har fulgt de budsjettene hvor det har gått til helvete, sier Sundelius.


- Forbundet mener at klubben har høy gjeld i forhold til omsetningen og at det skaper en stor usikkerhet rundt videre drift. Er du enig i det?


- Jo, men samtidig så har vi jo en handlingsplan på tre år som vi kan komme ned på. Vi er også i gang med å reforhandle med de kreditorene vi har og som kan få beløpet betydelig ned. Så alternativet er at de ikke får noen ting, så denne beslutningen kommer litt for tidlig til at disse skriftlige avtalene er i boks, forteller Mangleruds styreleder.


- Dere skylder jo forbundet penger også, spiller det inn tror du?


- Ja, det skulle ikke forundre meg men det har jeg ikke noe mening om, det vet jeg ikke. Der er det krav om at det skal være betalt inn 31. mai og det har vi i grunn kontroll på. Det blir jo ikke noe lettere hvis vi ikke får lisensen vår nå da for det er jo verre å få penger inn da og det vet forbundet også. Men det skal ikke stå på det.


Det har også blitt spekulert at klubben vil kunne gå konkurs hvis de ikke får lisens for spill i Eliteserien, det avviser Ove Sundelius ovenfor Hockey4You men mener heller det går utover talentene i klubben på sikt.


- Nei, det er jeg ikke redd for. Men det er klart at det vil ødelegge voldsomt for breddesatsingen som vi har i Manglerud, Oslo-hockey og norsk hockey fordi det vil være helt forferdelig for alle de talentene som er i systemet hos oss og som er i Oslo som ikke får spille for eksempel i Vålerenga.


- Dere har hatt dialog med forbundet underveis, ble dere overrasket over denne beslutningen?


- Nei, ikke veldig. Men jeg er skuffa over det, absolutt.


- Har du fortsatt et håp?


- Har alltid et håp jeg, avslutter han.


Manglerud Star har 14 dager på seg til å anke avgjørelsen til Ankeutvalget i Norges Ishockeyforbund. Det vil si at en endelig avgjørelse vil trolig ikke være klar før i begynnelsen av juni.


De øvrige lagene som stod i fare for å miste lisensen, har blitt besluttet skulle få lisens. Dette gjelder klubbene Furuset, Bergen og Sparta og Norges Ishockeyforbund bekrefter ovenfor Hockey4You at disse klubbene har fått tildelt lisens for den kommende sesongen.


Alle foto: Lisbeth Halvorsen

Comments


bottom of page