top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Kjemper for lisensen: - Det er mye hardt arbeid for å komme fram dit

Oppdatert: 30. mar. 2023

På gårsdagens årsmøte var også den mest besøkte på mange år i Bergenshallen hvor nytt styre ble valgt. Og det nye styret har store oppgaver som må løses innen veldig kort tid hvis klubben fortsatt skal ha håp om å spille i 1. divisjon neste sesong

Foto: H4Y / OCN


Som Hockey4You skrev tidligere denne uken ble ikke regnskapet godkjent av revisor fordi det ikke var ført etter anerkjente regnskapsmessige prinsipper, dermed ble det heller ikke behandlet på årsmøtet noe som betyr at de må avholde et ekstraordinært årsmøte innen kort tid.


Og et alvorstungt årsmøte stemte fram Ole-Christian Traaholt som ny styreleder og han er klar for å ta fatt på de utfordringene klubben nå stå ovenfor.


- Jeg har en brennende interesse for klubben og hjerte for det så jeg har tro på at vi skal få til dette her. Utfordringene er til for å løses og vi må bare brette opp ermene å ta fatt på de utfordringene som ligger der, sier den nyvalgte styrelederen.

Det er tre hovedpunkter som Traaholt trekker fram som det nye styret skal jobbe med framover. Først og fremst sammen med revisor å få godkjent regnskapet for 2022 for klubben slik at man kan søke om lisens for neste sesong. Det andre punktet er å jobbe med den betente garderobesituasjonen til damelaget som han anser fortsatt ikke er avgjort. Og det tredje er at de skal øke inntektene ved å jobbe videre med sponsormidler til klubben.


- Styret har jo jobbet utrolig mye i den sesongen som har vært, vi er jo en breddedrevet klubb med foreldre som på en måte før denne sesongen har drevet en breddeklubb. Det er en taktskifte som kom på klubben hvor vi hadde et budsjett med 2 millioner som gikk til 4 millioner, sier Traaholt til Hockey4You.


Han fortsetter:


- Det har vært et formidabelt løft, styret har jobbet knallhardt men vi har også manglet en del ressurspersoner så styret har hatt for mange oppgaver. Det har jo resultert i at man kanskje ikke har hatt fokuset riktig på alle steder og som har resultert i at man endte opp med å få utfordringer rundt regnskapet og regnskapsførsel.Samtidig mener han at det ikke er så dramatisk som man skal ha det til at revisor ikke har godkjent regnskapet og mener det det er løsbare utfordringer de skal ta tak i.


- De tingene som revisor påpeker er ting som kan løses men det kreves en innsats. Da har vi på en måte styrket det nye styret med folk som kan ta det løftet og få det på plass. Og det er den første oppgaven vi skal ta tak i som revisor har påpekt, sier han.


Og det var også representanter fra Norges Ishockeyforbund tilstede under årsmøtet og styreleder Traaholt opplever en god dialog med dem underveis i prosessen.


- Jeg opplever den som positiv. Det virker om de er veldig klar for at vi skal være med neste sesong også så vi tolker signalene derfra positivt.


Den betente garderobekonflikten

Den pågående garderobekonflikten er også noe det nye styret kal jobbe videre med for at alle parter i klubben skal bli fornøyd. Damelaget har ikke fast garderobe og må låne U16-lagets garderobe i den utslitte hallen. Det medførte til at blant annet dameansvarlig trakk seg fra styret i det siste styremøtet før årsmøtet, noe som forteller hvor sterk konflikten er innad i klubben.


- Den saken er jo ikke ferdig før vi har på plass en garderobe til damene. Det er jo en av de punktene vi skal jobbe med. Styret må se på det totale bildet og den totale løsningen, vi er nødt til å ha med kommunen og de som eier hallen med på det for vi trenger egne dusjer til damene. Jeg synes ikke det er en god løsning å dele dusjer. Det er en dialog med kommunen for å se på løsninger til at vi får til det som vi synes er en mer langsiktig og god løsning på den garderobesituasjonen, forteller den nyvalgte styrelederen.


Manglende sponsormidler og ny trener

En av de andre utfordringene som det nye styret står ovenfor er at klubben mangler sponsormidler til å dekke inn underskuddet som ble til under sesongen. I november ble det klart at klubben bare hadde fått inn kr 600 000,- av de budsjetterte kr 1,5 millionene og i desember vedtok styret at man måtte ha inn kr 400 000,- innen utgangen av april.


"Det er det som har vært utfordringen til klubben at styre og ledelse har hatt for mange oppgaver"

Men han innrømmer at klubben ikke har klart å nå det målet og mangler trolig fortsatt 2-300 000 i tillegg til at man må ha ytterligere midler for neste sesong.


- Vi er nok noen hundre tusen for short fremdeles og vi jobber knallhardt med det. Det er derfor vi mobiliserer nå så sterkt og går ut såpass hardt som vi har gjort. Nå frir vi til klubben og byen - det er her vi står og det er dette vi må få til.


Samtidig bekrefter også bergenseren at trener Christer Dreberg er ferdig som trener i klubben etter at kontrakten har gått ut og at de trolig søker etter en trener med en lokal forankring. Samtidig understreker han at klubben var fornøyd med Drebergs innsats i klubben men at økonomi stopper for et videre samarbeid.

- Er det noe som stikker seg ut så er det sportslige og resultatene så vi er fornøyde med det. Det er organisasjonen og økonomien som har hengt etter og vi kan ikke bruke penger vi ikke har, sier styrelederen om avslutningen av den svenske treneren.


Det som også er klart er at Martin Hansen Guerra er ferdig som daglig leder i klubben etter eget ønske. Han var lønnet i en 50 % stilling fra juni i fjor fram til januar da klubben vedtok å ta økonomisk grep og kuttet lønnen til stillingen. Nå må klubben lete etter en ny daglig leder, noe som det er krav om at klubben må ha.


"Det er enda tid igjen og det er enda håp og vi har stor tro"

- Vi er fornøyd med den jobben han har gjort men klart det har vært en enorm arbeidsbelastning på tidligere styret og daglig leder. Det er det som har vært utfordringen til klubben at styre og ledelse har hatt for mange oppgaver og at man har hatt for få ressurspersoner rundt spesielt A-laget. Det har rett og slett vært en slitasje, man har jobbet dugnad på hjemmekamper, jobbet i styret og jobbet med alt, forklarer han.


Har tro på Bergen i 1. divisjon også neste sesong

Videre sier Ole-Christian Traaholt at han aldri hadde påtatt seg styrevervet hvis han ikke hadde tro på prosjekt Bergen Ishockeyklubb i 1. divisjon neste sesong der hvor de nå må innkalle til et ekstraordinært årsmøte innen 2-3 uker, der hvor den endelige skjebnen til A-laget skal avgjøres.


- Vi prøver å lære litt av historikken, vi prøver å ta grep og hoppe ut før det er for sent. Det er enda tid igjen og det er enda håp og vi har stor tro. Vi er dugnadsfolk som står på å jobber med hjerte, ikke at noen av de i styret tjener eneste krone. Vi strekker armene i været og sier at vi har gjort så godt vi kan men på enkelte området var det ikke godt nok og dette må vi lære av, sier han og fortsetter:


- Men situasjonen er det den er. Vi har et stykke arbeid igjen, det er mye hardt arbeid som må til for å komme fram dit. Men nå har vi fått på plass det jeg mener er et veldig godt styre og nye friske krefter. Det avtroppende styret har gjort en kjempejobb og blir ressurspersoner som kan bidra utenfor styret, avslutter han om framtiden og lisensen til klubben.


Positiv Johann de Jonge etter at årsmøtet ble avsluttet

Flere spillere av den lokale stammen var også på plass under årsmøtet i Bergenshallen og blant annet den vaskeekte bergenseren Johann de Jonge gikk ut fra møtet med positive følelser.


- Egentlig så ser jeg lyst på det. Og det er erfarne folk som har kommet inn i styret og det er det vi trenger, sier Bergen-spilleren.


"Det er for lite engasjement rundt A-laget og det svir"

- Hvordan har du opplevd de siste dagene etter at årsberetningen kom ut forrige uke?


- Det var forventet og ingen storm som kom fra klar himmel. Vi har visst at det har vært litt rusk og vi har altfor lite folk rundt A-laget. Det er for lite engasjement rundt A-laget og det svir. Markedsgruppen som skulle ha fått inn penger har ikke fått jobbet så mye fordi har hatt andre ting og slukket andre branner som skjer i klubben, det er ikke bra. Vi må rett og slett ha mer penger inn og mindre penger ut og så enkelt er det, sier den vanligvis joviale men nå en alvorstung bergenser.


- Hva tror du om fremtida til Bergen når man skal ha det ekstraordinære årsmøtet etter hvert?


- Det er i våre hender og styret som er satt har satt høye krav men man skal sette høye krav. Så får vi se hva som skjer men vi har jo fått inn en del penger så vi mangler ikke så mye for at vi skal nå det målet som var satt i desember, sier de Jonge.


Og fortsetter:


- Jeg var forberedt på et sjokk men det var ikke noe sjokk, kun en presentasjon av hvordan vi har det. Det var veldig bra oppmøte og har aldri opplevd og sett så mange på årsmøte. Jeg har vært på en del møter opp gjennom så det var veldig godt å se, til og med avisen var der, humrer de Jonge på vanlig vis.


Comments


bottom of page