top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Ingen hockey-VM til Norge - NIHF med manglende økonomisk støtte

Norges Ishockeyforbund trekker VM-søknaden for 2027 etter manglende støtte fra Kultur- og Likestillingsdepartementet. Nå retter man fokus mot å kunne arrangere VM i 2028 i stedet

Foto: H4Y / TB


Norges Ishockeyforbund søkte om støtte hos Kultur- og Likestillingsdepartementet med kr 80 millioner for å arrangere ishockey-VM i 2027 i Trondheim og Bærum. Spillestedene var Trondheim Spektrum og Telenor Arena og forbundet var også avhengig av støtte med varer, tjenester eller sum på inntil kr 20 millioner fra hver av arrangørbyene. I forbindelse med søknaden ba forbundet om et møte med politisk ledelse i departementet. Nå har Norges Ishockeyforbund fått et skriftlig avslag fra departementet om at de ikke kommer til å innvilge støtte til VM nå. I henhold til søknaden ble VM estimert til å koste kr 266 millioner og med støtte både fra arrangørkommunene og Staten ville inntektssiden estimeres til 261 millioner kroner, med det resultatet om kr 5 millioner i overskudd til NIHF etter at VM var arrangert.

I søknaden til VM som ble sendt til Staten den 4. oktober stod det blant annet:


• Et VM i ishockey vil være det største internasjonale vintersportsarrangementet i Norge etter OL i 1994.


• Et VM i ishockey er forankret i både Hurdals-plattformen, Norges idrettsforbund sin strategi for store arrangementer som har fått tilslutning fra Innovasjon Norge, NHO og LO, og NIHFs egen strategiplan. Søknaden er også forankret politisk i arrangørkommunene Bærum og Trondheim kommuner.


- Vi er selvsagt skuffet over et avslag uten en dialog i forkant, sier ishockeypresident Tage Pettersen. Et verdensmesterskap i ishockey vil være det største vintersportsarrangementet etter OL i 1994, og vil bety mye for norsk idrett. NIHF har i vår søknad lagt opp til gjenbruk av anlegg og satsing på bærekraft, forteller han i en pressemelding sendt ut til mediene i dag.


I VM-søknaden til Kultur- og likestillingsdepartementet fremhevet Norges Ishockeyforbund en visjon om et nullutslipps-VM. I søknaden stod det følgende:

"Det sies at det mest miljøvennlige bygget, er det som ikke rives eller det som ikke bygges. Vi vil jobbe for å gjenbruke arenaer og infrastruktur. Vi vil også legge til rette for aktiv bruk av kollektivtransport, kortreiste løsninger der dette er mulig og generelt legge allment anerkjente bærekraftsprinsipper til grunn for våre beslutninger og veien mot et positivt miljøregnskap.

Bærekraft som rød tråd og fanesak skal brukes aktivt i kommunikasjonen rundt VM 2027. Dette vil gi positive ringvirkninger for “Bærekraftsnasjonen Norge” og også gi kraft i det internasjonale arbeidet for å nå felles klimamål. 8 Søknad om basisstøtte for ishockey-VM 2027. Vi ønsker å invitere virksomheter som NTNU, Cicero og SINTEF til samarbeid om konkrete arrangementsprosjekter for å nå våre ambisjoner innenfor bærekraftsområdet. Vi har definert en ekstremt ambisiøs visjon – vil skal arrangere et «nullutslipps-VM»"


- Sist uke gjennomførte vi et svært vellykket verdensmesterskap for U20 i Varner Arena, og både spillere, publikum og det internasjonale ishockeyforbundet var svært fornøyde med arrangementet, sier generalsekretær Ottar Eide. Dette viser at vi har en organisasjon som er klare for å planlegge for et større arrangement fortsetter han.


Luc Tardif, som er president i IIHF, besøkte mesterskapet i Asker og benyttet samtidig anledningen til befaring i Telenor Arena og møter med politikere både på Stortinget og under kampene i Varner Arena.


Pettersen avslutter med at de nå vil trekke søknaden om VM i 2027, og sammen med alle samarbeidspartnere starte en prosess for å se om det er aktuelt å søke på nytt for 2028.

Commentaires


bottom of page