top of page
  • Forfatterens bildeOle Christer Nylende

Bergen: Klar målsetting om å vinne 2. divisjon og rykke opp

Spillerne har kjempet seg gjennom pandemien og er klar til å brette opp ermene og går for opprykk neste sesong skal vi tro rapportene fra Bergen. Vi har møtt styreleder Martin Hansen Guerra for å høre om tingenes tilstand i 'Vestlandets hovedstad'.

Det er en klubb som har vært gjennom mange oppturer og nedturer de siste årene. Vi må tilbake til 2005 når Bergen sist var i landets øverste divisjon og gikk konkurs under navnet Bergen Flyers samme år etter at nedrykket var et faktum. 11 år senere var de i posisjon til å kunne rykke opp fra 1. divisjon etter å ha kommet på 2. plass bak Tønsberg. Dessverre ble både Tønsberg, Lillehammer og Kongsvinger for sterke i kvaliken og de endte med kun 1 av 6 seire og forble i 1. divisjon.

Dette viste seg senere å være en del av en større satsning som gjorde at klubben nok en gang gikk konkurs tilbake i 2017 med over kr 3 millioner i gjeld.


Vi spoler 4 år fram i tid, klubben befinner seg fortsatt i 2. divisjon etter at de startet opp på nytt etter konkursen, med ny trener og nytt styre.

To 3. plasser har det blitt og i 19/20-sesongen vant de 2. divisjon med klar margin foran Skien men pandemien stoppet det potensielle opprykket. Med et års pause på grunn av restriksjonene så er man på nytt klar til og har ambisjoner om å vinne 2. divisjon.


- Vi var litt engstelig for at flere spillere skulle falle av etter pandemien men etter å ha snakket med sportslig leder og trener så har jeg fått positive tilbakemeldinger om at spillerne er motiverte og vil trene og spille for oss neste sesong, forteller styreleder Martin Hansen Guerra.


Videre forteller styrelederen at det var vemodig å få beskjeden om at det ikke ble en hockeysesong i 19/20-sesongen men samtidig var det forventet etter at man så hvordan man hadde det i de øvrige divisjonene.

På tross av manglende kamper og treningsrestriksjoner så har man fortsatt klart å holde spillerne aktive underveis.

- Mange har jo trent på egenhånd og tilbakemeldingene er at de er i ganske god form. En del av dem har også bidratt til å trene ungdomslagene våre og det har på en måte gjort at vi har holdt dem i aktivitet.


Og Guerra er klar på at det laget de har nå vil kunne kjempe om opprykk til 1. divisjon for neste sesong.

- Hvis vi skal etablere oss i 1. divisjon så må vi forsterke for det er et stort sprang både sportslig og organisatorisk, men dette laget vi har nå vil være fullt i stand til å kjempe om en opprykksplass, fortsetter styrelederen.


Laget holder til i Bergenshallen som ble bygd i 1968 og har på mange måter gjort sitt i kraft av å være en ishall men Guerra mener planene om en byarena i Bergen ligger så fjernt fra det man driver med i dag at det lite formålstjenlig å bruke for mye krefter på det i disse dager.

Om alt skulle gå riktig vei så mener man at man kunne se en byarena i Bergen tidligst i 2030.

- For vår del har ikke det noe si akkurat nå, jo flere isflater vi får så er det lettere å både bygge interesse, miljø, rekruttere og spillerutvikling men de planene er så fjernt for vår organisasjon.

Det vi må forholde oss til er at vi har Bergenshallen og da må vi benytte oss av den så godt vi kan.


For hockeyklubben er det viktigste nå utbyggingen av Slettebakken Idrettspark hvor det er utført en mulighetsstudie av Bergen Kommune hvor det blant annet foreslås utbygging av to nye isflater på området.


Fra mulighetsstudien står det blant annet:

Området rundt Bergenshallen er lite attraktivt. Det er uoversiktlige parkeringsarealer og lite tilrettelagt for gående. Det er få andre grunner til å ferdes her enn for å finne adkomst til hallene. Bergenshallen er byens innendørs arrangementsarena for blant annet ishockey, og benyttes også som messe- og konsertarena. Hallen tilfredsstiller ikke nødvendige tekniske krav og den funksjonalitet som kreves for en ishall i dag og i fremtiden. Hallens fremtid foreslås primært sett i sammenheng med utvikling av hele Slettebakken idrettspark og konklusjoner i ny Idrettsplan 2017 – 2027, knyttet til fremtidig ishallstruktur for Bergen kommune.

Det er i mulighetsstudien foreslått å bygge en ishall med kostnad til kr 150 millioner med to isflater som delvis er under bakkenivå med en fullverdig fotballbane på taket.

Studien har også kommet fram til at Bergenshallen blir foreslått revet grunnet for stort rehabiliteringsbehov.

"Bergenshallen har behov for rehabilitering, og kostnadsberegninger viser at opprustning kan koste like mye som en ny hall. Det anbefales derfor å rive eksisterende hall og bygge en ny basert på dagens muligheter.

I planprogrammet er det lagt opp til at det skal etableres en større felleshall for de idrettene som i dag holder til i Gimlehallen og Turnkassen. Det er tenkt som en løsning at felleshallen skal være ferdigstilt før de to andre hallene rives. I Bergen kommunes Idrettsplan 2017-2027 8 går det fram at Bergenshallen uavhengig av løsning vil måtte stenges i en ombyggings- /utbyggingsfase, og at det vil være et stort behov for at erstatningshall er etablert før arbeid med Bergenshallen iverksettes. Ishallen på Myrdal i Åsane bydel blir foreslått som mulig erstatningshall. Det går også fram at Bergen Ishockeyklubb er på et nivå der nasjonale arenakrav slår inn, og at det er en problemstilling som må løses dersom klubben rykker opp."


Studien mener også at en ny konkurransehall vil måtte bygges et annet sted. Det er fra kommunen sin side klart at de skal jobbe videre med en byarena, men at Slettebakken utgår som byggeområde.

"I bystyrets vedtak datert 13.03.2019, sak 50/19 går det fram at bystyret ber byrådet arbeide videre med byarenaprosjekt på Kokstad og på Bygarasjen/ Nygårdstangen. Slettebakken er dermed ikke lenger aktuell lokasjon for byarena."


Så får tiden vise når Slettebakken Idrettspark og en Byarena vil bli realisert, i mellomtiden skal byens hockeylag forsøke å rykke opp fra 2. divisjon og etablere seg i 1. divisjon.


Se hele intervjuet med styreleder Martin Hansen Guerra i Bergen IK under


Comments


bottom of page